Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

sobota, 20 czerwca 2009

Wyróżnienie dla WYD SYD 08


Z wielką przyjemnoscią informuję, że strona internetowa którą czytasz otrzymała wyróżnienie na XXIV Międzynarodowym Katolickim Festivalu Filmów i Multimediów - Niepokalanów 2009.

Krzysztof Bajkowski

czwartek, 2 kwietnia 2009

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI Z OKAZJI XXIV ŚDM

Benedykt XVI na Barangaroo w Sydney 17 lipca Fot: K. Bajkowski


W najbliższą niedzielę, 5 kwietnia Australiczycy przekaża w Watykanie Krzyż i Ikonę Swiatowych Dni Mlodzieży Hiszpanom. Tym samym oficjalnie zakończy się wYD SYD 08. Papież napisal orędzie do mlodych na przypadajace w Niedzielę Palmową XXIV Swiatowe Dni Mlodziezy.

"Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1 Tm 4, 10)

Drodzy przyjaciele,

W najbliższą Niedzielę Palmową obchodzić będziemy w wymiarze diecezjalnym XXIV Światowy Dzień Młodzieży. Kiedy przygotowujemy się do tego corocznego święta, raz jeszcze z żywą wdzięcznością przed Panem wspominam spotkanie, które miało miejsce w Sydney w lipcu zeszłego roku: spotkanie niezapomniane, w czasie którego Duch Święty odnowił życie bardzo wielu młodych przybyłych z całego świata. Świąteczna radość i entuzjazm duchowy doświadczone podczas tych dni, stały się wymownym znakiem obecności Ducha Chrystusa. Obecnie wyruszyliśmy już w kierunku międzynarodowego spotkania w Madrycie w roku 2011, które jako temat będzie miało słowa apostoła Pawła „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2,7). Mając na celu to światowe spotkanie młodych, chcemy wspólnie przemierzyć drogę formacji, podejmując w roku 2009 refleksję nad wyznaniem św. Pawła: „Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1 Tm 4,10), a w roku 2010 nad pytaniem bogatego młodzieńca skierowanym do Jezusa: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17).

Młodość, czasem nadziei

W Sydney nasza uwaga skupiła się na tym, co Duch Święty mówi dzisiaj do wierzących, a w szczególności do was, drodzy młodzi. Podczas Mszy św. kończącej zachęcałem was, abyście pozwolili się Jemu kształtować, stając się posłańcami Bożej miłości, zdolnymi budować przyszłość nadziei dla całej ludzkości. Kwestia nadziei znajduje się stanowi bowiem w centrum naszego życia istot ludzkich oraz naszego chrześcijańskiego posłania, przede wszystkim we współczesnej epoce. Odczuwamy wszyscy potrzebę nadziei, lecz nie nadziei jakiejkolwiek, ale nadziei trwałej i godnej zaufania, jak chciałem to podkreślić w Encyklice Spe salvi. Młodość jest czasem nadziei w sposób szczególny, gdyż spogląda w przyszłość z wieloma oczekiwaniami. Kiedy jest się młodym pielęgnuje się ideały, marzenia i projekty; młodość jest czasem, w którym dojrzewają wybory decydujące o reszcie życia. I być może także dlatego jest okresem, w którym z całą mocą wychodzą na jaw najbardziej zasadnicze pytania: dlaczego jestem na ziemi? jaki sens jest w tym, by żyć? co będzie z moim życiem? A ponadto: jak osiągnąć szczęście? dlaczego cierpienie, choroba i śmierć? co jest po śmierci? Pytania, które stają się naglące kiedy trzeba zmierzyć się z przeciwnościami, które niekiedy wydają się nie do przezwyciężenia: trudności w nauce, brak pracy, niezrozumienia w rodzinie, kryzys w relacjach przyjaźni i budowaniu porozumienia w małżeństwie, choroby i niepełnosprawność, niedostatek odpowiednich środków, będący skutkiem aktualnego i obszernego kryzysu ekonomicznego i społecznego. Rodzi się przeto pytanie: gdzie rozpalić i jak uczynić ciągle żywym w sercu płomień nadziei?

W poszukiwaniu „wielkiej nadziei”

Doświadczenie pokazuje, że właściwości osobiste i dobra materialne nie wystarczają, aby zabezpieczyć tę nadzieję, której duch ludzki nieustannie poszukuje. Jak napisałem w cytowanej Encyklice Spe salvi, polityka, nauka, technika, ekonomia i wszelkie inne zasoby materialne nie są same w sobie wystarczające, aby zaproponować tę wielką nadzieję, do której wszyscy dążymy. Tą nadzieją „może być jedynie Bóg, który ogarnia wszechświat, i który może nam zaproponować i dać to, czego sami nie możemy osiągnąć” (n. 31). Oto dlaczego jedną z głównych konsekwencji zapomnienia o Bogu jest widoczne zagubienie, które dotyka nasze społeczeństwa, widoczne w aspekcie samotności i przemocy, niezadowolenia i utraty zaufania, co nie rzadko prowadzi do rozpaczy. Wyraźne i mocne jest wezwanie, które płynie do nas ze Słowa Bożego: „Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście” (Jr 17,5-6).

Kryzys nadziei uderza najłatwiej w młode pokolenia, które w kontekstach społeczno-kulturalnych pozbawionych pewności, wartości i trwałych punktów odniesienia, znajdują się wobec trudności, które wydają się przewyższać ich siły. Myślę, drodzy młodzi przyjaciele, o wielu waszych rówieśnikach zranionych przez życie, uwarunkowanych niedojrzałością osobową, która często jest konsekwencją pustki rodzinnej, permisywnych i libertyńskich wyborów wychowawczych oraz negatywnych i traumatycznych doświadczeń. Dla niektórych – i niestety nie są to nieliczni – wyjściem prawie koniecznym staje się alienująca ucieczka w świat zachowań niebezpiecznych i agresywnych, w uzależnienie od narkotyków i alkoholu oraz w wiele innych form młodzieżowego skrępowania. Jednakże również i w kimś takim, kto znalazł się w trudnych warunkach, gdyż posłuchał rad „złych mistrzów”, nie gaśnie pragnienie prawdziwej miłości i autentycznego szczęścia. Jak jednak obwieścić nadzieję tym młodym? My wiemy, że tylko w Bogu człowiek znajduje swoje prawdziwe urzeczywistnienie. Pierwszym obowiązkiem, który nas wszystkich pociąga, jest zatem nowa ewangelizacja, która pomoże nowym pokoleniom odkryć prawdziwe oblicze Boga, który jest Miłością. Do was, drodzy młodzi, którzy poszukujecie mocnej nadziei, kieruję te same słowa, które św. Paweł zaadresował do ówczesnych chrześcijan prześladowanych w Rzymie: „ Bóg [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję” (Rz 15,13). W czasie tego roku jubileuszowego poświęconego Apostołowi narodów, z okazji dwóch tysięcy lat od jego narodzin, uczmy się od niego stawania się wiarygodnymi świadkami chrześcijańskiej nadziei.

ciąg dalszy:
Orędzie Benedykta XVI

sobota, 3 stycznia 2009

Małe ale dobre owoce ŚDM w Sydney


Lipcowe Światowe Dni Młodzieży w pewnym stopniu przyczyniły się do odrodzenia Kościoła katolickiego w Australii.
W przyszłym miesiącu w Sydney formację do kapłaństwa rozpocznie siedmiu nowych seminarzystów, a w Melbourne ośmiu. Wzrosła też liczba nawróceń. Wg relacji kard. Georga Pella do jednej z parafii zgłosiło się 25 osób, które poprosiły o przyjęcie do Kościoła katolickiego.
Zdaniem metropolity Sydney w czasie Światowych Dni Młodzieży ludzie „zasmakowali” też w katechezach. W odpowiedzi na to niespodziewane zapotrzebowanie wiele parafii zorganizowało serię kursów wyjaśniających wiarę Kościoła. „Młodzi nie chcą słyszeć, co jest dobre, a co złe. Chcą raczej sami zrozumieć nauczanie Kościoła w poszczególnych kwestiach” – podkreślił kard. Pell. W jego przekonaniu innym ważnym owocem wizyty papieża Benedykta XVI w Australii jest rozwój duszpasterstwa Aborygenów. Jednym z tego przejawów jest fakt, że od nowego roku szkolnego Kościół zaoferuje im darmowe nauczanie we wszystkich swych szkołach i uczelniach.

Ale nie tylko Kosciol zyskal. W turystyce odnotowano ogólnie wzrost o 47 tys osób odwiedzających Australię w porównaniu z lipcem poprzedniego roku, mimo,ze o 15 tysięcy zagranicznych i 80 tys krajowych pielgrzymów przybylo do Sydney mniej niż się spodziewano. Wielu turystów nie przybylo do Australii głównie z powodu wielomiesięcznej medialnej kampanii zniechęcającej do odwiedzin Sydney w trakcie WYD.

Dyrektor Tourism Australia, Geoff Buckley powiedział ,że znakomita większość pielgrzymów po raz pierwszy odwiedziła Australię. Wg niego zainicjowane połączenia z Sydney w tak młodym wieku zaowocują w przyszłości powrotami czy to w formie przyjazdów na working visa, studenckich wypraw, podróży poślubnych czy też w końcu przylotów do Australii z całymi rodzinami.

Opoka, CathNews, kb

niedziela, 14 grudnia 2008

Merry & Holy Christmas ! Wesołych Świąt Bożego Narodzenia !


Z Sydney, gospodarza tegorocznych Swiatowych Dni Mlodzieży przesylam wszystkim ich uczestnikom - rzeczywistym i wirtualnym, wszystkim gosciom bloga WYD SYD 08 gorące życzenia blogoslawionych Swiąt Bożego Narodzenia - bez wątpienia największego urodzinowego party w historii ludzkosci.
W niejednym domu przy wigilijnym stole będą w tym roku wspominane lipcowe dni w Sydney, spotkania w tym wyjątkowym miescie z mlodymi ludzmi z Australii i calego swiata, z Ojcem Swiętym Benedyktem XVI.

Dzis wszystkim Wam w swiątecznym prezencie dedykuję mój nowy blog fotograficzny o Sydney - THE SYDNEY PULSE , czyli bieżący puls tego magicznego, mistycznie nieuporzadkowanego i jak narkotyk przyciągającego miasta, miasta w którym pulsują serca wielonarodowej rzeszy swiętych i grzeszników.
Zapraszam na fotograficzny powrót do Sydney!

Krzysztof BajkowskiSydney, St. Mary's Cathedral, Christmas'08

niedziela, 19 października 2008

WYD SYD 08 - Photo Review


30 lat temu (16 października) kolegium kardynalów wybralo nowego biskupa Rzymu, nowego lidera Kosciola Powszechnego. Zostal nim Polak, Karol Wojtyla. Na swej inauguracyjnej mszy (22 października) na Placu Sw. Piotra wypowiedzial slowa, ktore staly sie mottem calego pontyfikatu i otworzyly nowy rozdzial w historii chrzescijanstwa :

"Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi.

Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!
Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem! Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka!"


W swiecie coraz bardziej laicyzującym sie, mlodziez katolicka ze wszystkich kontynentow co kilka lat bez lęku spotyka sie na placach wielkich metropolii swiata realizujac to haslo rzucone przez Jana Pawla II w swej pierwszej papieskiej homilii. Te spotkania staly sie najwiekszymi zgromadzeniami nie tylko w historii Kosciola ale i ludzkosci.

W tym roku mlodziez katolicka spotkala sie w lipcu w Sydney. Oto przeglad zdjec, ktore zrobilem podczas XXIII Swiatowych Dni Mlodzieży w najwiekszej metropolii Australii.

WYD SYD 08 Photo Review dedykuję Janowi Pawlowi II w 30 rocznice jego wyboru.wtorek, 7 października 2008

wtorek, 23 września 2008

Marayong: Polonia wspomina pielgrzymów ŚDM

Dwa miesiące upłynęły od spotkania z papieżem Benedyktem XVI i zakończenia największego wydarzenia nie tylko religijnego ale najliczniejszego pod względem liczby uczestników, międzynarodowego zgromadzenia na ziemi australijskiej – Swiatowych Dni Młodzieży. I mimo, że w tutejszych mediach australijskich nastąpiła nagle głucha cisza spowodowana pewnie szokiem po wyjątkowo sprawnym organizacyjnie, oraz emocjonalnie i duchowo pozytywnym „tsunami wiary i radości" młodzieży katolickiej, jakie zalało przez tydzień centrum na codzień niezbyt pobożnego Sydney, pamięc o tych lipcowych dniach pozostanie w sercach wielu jego mieszkańców na zawsze. Szczegolnie tych , którzy przyjęli pielgrzymów w swych domach.
Jak informuje polonijna koordynatorka zakwaterowań – Maria Koter-Rosiak ok 300 polskich rodzin gościło pod swymi dachami młodych uczestników XXIII World Youth Day.


Dokładnie w dwa miesiące po tym jak koła samolotu australijskiego Qantasa odwożącego głównego gościa młodzieżowego spotkania – papieża Benedykta XVI do Rzymu, oderwaly się od powierzchni pasa startowego sydnejskiego lotniska przy Botany Bay, Maria Koter-Rosiak i ks. Antoni Dudek zaprosili do Marayong w polskim sanktuarium maryjnym, do tamtejszej Sali Jana Pawła II tych wszystkich, którzy nie bali się i otworzyli drzwi swych domów festiwalowym pielgrzymom.

Przeważnie starsze pokolenie naszej Polonii przybyło 21 września, w tę przepiękną wiosenną, słoneczną niedzielę aby powspominac wyjatkowe dni lipca 2008, kiedy to mogli nacieszyc się bezposrednim kontaktem z zupelnie nowym pokoleniem rodaków z nad Wisły. Pokoleniem JP2 wzrastajacym w prawdziwie wolnej Polsce właśnie dzięki pomysłodawcy tych Dni . Polskie rodziny gościły również pielgrzymów polonijnych z Kanady, Francji, Niemiec i Białorusi a nawet z samego Watykanu.

To popołudniowe spotkanie rozpoczęło się zaraz bezpośrednio po Mszy św. w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej - w jednym z najpiekniejszych budynków sakralnych w Australii, będącym w australijskich podręcznikach architektury wzorcem budownictwa tutejszych emigrantów.

Spotkanie odbyło sie w tradycyjnej konwencji polonijnej : stoły przykryte białymi obrusami, bigos, kiełbski z BBQ, placki ziemnieczane, jabłeczniki zwane często szarlotkami a do tego występy dzieci i młodzieży. Wystapili m.in. po raz pierwszy - dziewczęcy zespół PolHop , znany już od dawna zespoł Razem oraz niezawodna sopranistka Halina Gad. Widownię oczarowała 5-letnia Amelia Gnatek , która zaśpiewała przy akompaniamencie gitarowym swojego taty. Całośc poprowadził red. Andrzej Lubieniecki.

Oto kilka fotografii z tego niedzielnego obiadu i koncertu. Wkrótce relacja dzwiękowa ze wspomnień jego uczestników i slideshow.
pp.Bruscy goscili pielgrzymów z KrakowaBobumila Dzidowska goscila czterech pielgrzymów z TorontoPielgrzymi z Bialorusi znalezli zakwaterowanie u Jadwigi i Stanislawa Mrówków
Polacy z Bialorusi goscili również u pp. Sekulów

Maria Koter-Rosiak, koordynatorka zakwaterowan w domach polskich rodzin

niedziela, 21 września 2008

WYD SYD 08 na DVD

W Sydney ukazała się kolekcja ośmiu filmów DVD zawierająca pelną dokumentację przebiegu XXIII Światowych Dni Mlodzieży.Cały set zawiera relacje z pielgrzymki Krzyża i Ikony WYD przez Australię, z Mszy Otwarcia celebrowanej przez kard. George'a Pella, ze spektakularnego rejsu Ojca Świętego po zatoce sydnejskiej i przywitania na Barangaroo. Kolekcja zawiera także przebieg Drogi Krzyżowej, relacje z poświęcenia oltarza w Katedrze St. Marys, wieczornego czuwania na Randwick oraz niedzielnej końcowej Mszy. Na Ostatniej ósmej plycie umieszczono skrót z przebiegu całego tygodnia WYD w Sydney.
Cały set kosztuje $ 85.90 wraz z przesyłką ( nie jestem pewien czy rownież z przesylką zagraniczną).
Można kupic oddzielnie jedno DVD - HIGHLIGHTS PACKAGE za $ 27.95 lub DVD z Drogą Krzyżową za tą samą cenę. Szczególy w sydnejskim The Catholic Weekly.poniedziałek, 8 września 2008

Special message from Pope Benedict XVI


Dzis w 50 dni po pamietnej Mszy sw. na Randwick Ojciec Swięty napisal wiadomosc na Xt3:

Dear Friends,

Fifty days ago we were together for the celebration of Mass.
Today I greet you on the birthday of Mary, Mother of the Church.
Empowered by the Spirit and courageous like Mary, your pilgrimage of faith
fills the Church with life!
Soon I am to visit France.
I ask you all to join me in praying for the young people of France.
May we all be rejuvenated in hope!

BXVI