Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

środa, 28 maja 2008

Przewodnik Katolicki: Sydney już blisko!
W kwietniowym 16 numerze wydawanego w Poznaniu Przewodnika Katolickiego ukazal sie wywiad z Basią Slusarczyk, ktory przeprowadzilem dla Pulsu Polonii.

Przewodnik Katolicki: Wywiad z Barbarą Slusarczyk

Dar Polonii australijskiej dla 10-ciu polskich pielgrzymów

Losowanie w domu parafialnym przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough w obecności opiekuna Ogniwa Miłosierdzia - ks. Grzegorza Gawła, skarbnika - Danuty Lipskiej i Ryszarda Hodowanego


Już tylko kilka tygodni dzieli nas od przyjazdu Ojca św. i młodych z całego świata na Światowe Dni Młodzieży. Będzie to olbrzymie wydarzenie w histori Australii, do którego przygotowania trwały prawie trzy lata. Wszyscy mamy możliwość już teraz przyjrzeć się z bliska i zasmakować atmosfery tego wydarzenia podczas procesji Krzyża i Ikony Matki Bożej po całej Australii.
Jesteśmy w wyjątkowym czasie dla całej Australii i Oceanii, szczególnie młodzi, gdyż te z mocą i siłą rozwijające się wydarzenia dla nich są przeznaczone. I tak Polonia australijska poprzez akcję "Ogniwa Miłosierdzia" powstałego przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough/Melbourne ma swój wkład, fundując dziesięciu młodym Polakom uczestnictwo w ŚDM. Z pewnością ten akt miłosierdzia można nazwać darem Polonii australijskiej dla młodych Polaków którzy u progu wejscia w życie dorosłe pogłębiając wiarą w Chrystusa, kształtują swoje sumienie i swój charakter. Jest też skromnym darem poprzez młodych z Lwowa i Kazachstanu odradzającemu się tam po strasznym totalitaryźmie Kościolowi Katolickiemu, jak i znakiem naszej więzi z rodakami którzy tam pozostali doświadczając dramatycznych losów. Można powiedzieć iż tym samym wybudowaliśmy żywy pomnik dla twórcy ŚDM, że jest to pomnik z żywych serc Polaków w Australii dla naszego umiłowanego Jana Pawła II.

W dynamice ŚDM dokonują się niezwykłe sprawy pomiędzy Bogiem a człowiekiem i każdy młody jest wezwany aby odkryć i odnowić wielkie momenty na drodze wiary i później dzielić się nią we własnej wspólnocie rodzinnej, parafialnej i społecznej. Nikt nie da lepszego świadectwa o Chrystusie młodemu człowiekowi, jak drugi młody który doświadczył daru spotkania innych młodych, czerpania z ich entuzjazmu i specyfiki wymiany darów duchowych między młodymi całego świata, oraz wspólnotami przyjmującymi młodych, która świadczy i niesie Chrystusa całemu światu. Przyłączmy się również w tych dniach do modlitw młodych aby już wkrótce do wielkiego grona osób wyniesionych do chwały ołtarza, włączony został sam twórca ŚDM Jan Paweł II.

Jako założyciel Ogniwa Miłosierdzia pragnę bardzo podziękować wszystkim darczyńcom za wsparcie tej akcji, którą zawiązując nigdy nie spodziewałem się że będziemy mogli obdarzyć radością aż tylu młodych. Za włączenie się w ten akt dobroci bardzo dziękuję Polakom zjednoczonym w bardzo licznych organizacjach polonijnych, osobom indywidualnym oraz firmom. Dziękuje również za liczne moralne wsparcie i skierowane dobre słowa pod adresem naszej akcji. Z końcem maja zamykamy naszą akcję którą do tej pory wsparło 104 darczyńców.

W przyszłym miesiącu skarbnik Ogniwa Miłosierdzia, Danuta Lipska poda listę wszystkich darczyńców oraz szczegółowe finansowe rozliczenie.

Poniżej załączamy wypowiedzi dziesięciu młodych którzy przedstawiając się, sami dziękują za ten dar a ich wypowiedzi umacniaja nas wszystkich w czynie, czynionym dla Chwały Boga i pożytku bliźniego.
(...)
Za życzliwość, za żaangażowanie się w to dzieło, za wszelkie z serca czynione dobro, które młodym wytacza możliwość przeżycia wspaniałych chwil z spotkania z Ojcem św. serdeczne Bóg zapłać.

Organizator Ogniwa Miłosierdzia - Ryszard Hodowany