Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

piątek, 27 czerwca 2008

Wywiad z ks. Grzegorzem Suchodolskim


Z ks. Grzegorzem Suchodolskim, dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjne ŚDM w Polsce rozmawia Krzysztof Bajkowski

Jak wyglądają ostatnie przygotowania do najdalszej w historii Polaków pielgrzymki, jak to sformułowano w posłaniu na Jasnej Górze -"na krańce świata"?

Aktualnie, na koniec czerwca, wszystkim polskim grupom pozostało praktycznie pakowanie walizek. Od strony organizacyjnej z naszej polskiej strony jest już właściwie wszystko domknięte. Każdy ma bilet, wizę, jest zarejestrowany w systemie Egeria, ma opłacone pakiety pielgrzyma, wykupione polisy ubezpieczeniowe oraz określoną trasę swojej podróży w konkretnej grupie. Czekamy jeszcze na informacje z Komitetu Australijskiego WYD na temat adresów zakwaterowań oraz miejsc odbioru pakietów.

Od strony duchowej za każdą z grup odpowiadają jej liderzy, opiekunowie i duszpasterze. Wiele grup korzystało z programu przygotowań duchowych „Wyzwolić moc świadectwa” przygotowanego przez polskie biuro ŚDM. Blisko ¼ wszystkich wyjeżdżających z Polski wzięła udział w dniu 31 maja w Krajowym Posłaniu do Sydney, jakie miało miejsce na Jasnej Górze. Część grup taki rodzaj „posłania” przygotowała u siebie w diecezjach, przyjmując z rąk swoich biskupów błogosławieństwo i specjalny „Bilet na wyprawę misyjną aż po krańce świata”.

W dniu 26 czerwca w rezydencji Ambasadora Australii w Warszawie odbyło się spotkanie pożegnalne. Do rezydencji Ambasadora przybyło ok. 40 osób wyjeżdżających w lipcu do Sydney oraz pracownicy i współpracownicy Krajowego Biura ŚDM. W pożegnalnym spotkaniu uczestniczyli także Prymas Polski Kardynał Józef Glemp, Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Józef Kowalczyk, Biskup Henryk Tomasik - Krajowy Duszpasterz Młodzieży oraz Biskup Tadeusz Pikus - reprezentujący archidiecezję warszawską, która będzie organizatorem lipcowego "Sydney w Warszawie".


Ilu młodych pielgrzymów przybędzie do Sydney z Polski i z jakich diecezji? Którzy biskupi przylecą z polska młodzieżą? Z czym przylecą młodzi katolicy polscy do swoich kolegów w Australii?

W polskim biurze ŚDM działającym przy Konferencji Episkopatu Polski zarejestrowało się 2 tysiące uczestników. Reprezentują oni wszystkie polskie diecezje oraz liczne ruchy i wspólnoty działające w ramach kościołów lokalnych. Najliczniej reprezentowane są duże miasta: Warszawa, Kraków, Poznań i Katowice. 1,3 tys. uczestników wyjeżdża w grupach organizowanych poprzez kurie, a ponad 700 poprzez wspólnoty neokatechumenalne. W gronie polskich uczestników jest aż 255 księży, którzy pełnić będą opiekę duszpasterską nad młodzieżą.

Na zaproszenie Komitetu Australijskiego WYD oraz Papieskiej Rady ds. Świeckich z Watykanu do Sydney wybiera się 5 polskich biskupów, którym powierzono rolę katechistów. Są to: bp Henryk Tomasik z Siedlec - Krajowy Duszpasterz Młodzieży, bp Jan Tyrawa - ordynariusz diecezji bydgoskiej, bp Jerzy Mazur - ordynariusz diecezji ełckiej, bp Józef Guzdek - biskup pomocniczy z Krakowa i bp Ireneusz Pękalski - biskup pomocniczy z Łodzi.

Cała nasza polska delegacja pragnie zawieźć na ziemię australijską mocne doświadczenie wiary i jedności z Kościołem, otwierając się jednocześnie na bogactwo Waszego doświadczenia nowych darów Ducha. Mamy tę świadomość, że przyjeżdżamy do Was nie jako turyści, lecz jako pielgrzymi. Widzimy w tym wielki dar niebios i zadanie, by „aż po krańce świata” głosić prawdę, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie.

Był Ksiądz polskim koordynatorem poprzednich ŚDM. Czy australijscy organizatorzy ŚDM dobrze komunikują się z Krajowym Biurem? Czy otrzymaliście wszystkie informacje potrzebne do tak dalekiej podroży? Jak może Ksiądz porównać współpracę z organizatorami w Kolonii i z Sydney?

XXIII ŚDM w Sydney jest dla mnie osobiście już piątym spotkaniem, które przygotowuję jako dyrektor polskiego biura. Każde z tych spotkań: Paryż (1997), Rzym (2000), Toronto (2002), Kolonia (2005), i teraz Sydney (2008) jest inne i niesie ze sobą inne wyzwania. Zawsze jednak bardzo cenimy sobie dobrą współpracę z komitetami lokalnymi, które pełnią rolę gospodarzy ŚDM. W tym właśnie celu razem z biskupem Tomasikiem oraz Tomaszem Stephanem (pracującym dziś w Komitecie Australijskim WYD) odbyliśmy w maju ubiegłego roku wizytę roboczą w Australii, odwiedzając Sydney i 6 innych diecezji, w których przebywać będą nasze grupy. Tamte spotkania owocują teraz w toku przygotowań. Piękną inicjatywą była także wizyta w Polsce Br. Mark’a O’Connor i Tim’a Davis’a z Melbourne, którzy przyjechali, aby zaprosić polską młodzież do ich diecezji na „Days in dioceses”. To, co sprawiało nam najwięcej kłopotów to dość skomplikowany system rejestracyjny Egeria, z którym opiekunowie mieli bardzo dużo problemów. Wydaje się też, że przepływ informacji między Komitetem Australijskim a Konferencjami Episkopatów nie był tym razem należycie wykorzystany i o wielu kwestiach dowiadywaliśmy się czytając je jedynie w news’ach na stronach internetowych. Na tej płaszczyźnie zdecydowanie lepiej wyglądała współpraca z poprzednimi gospodarzami ŚDM.

Na duże wyróżnienie zasługuje natomiast bardzo piękna postawa Polskiej Misji Katolickiej. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Księdzu Rektorowi Wiesławowi Słowikowi SJ oraz Księdzu Prowincjałowi Chrystusowców Tadeuszowi Przybylakowi oraz ich współpracownikom za zaangażowanie i bardzo konkretną pomoc. Nie sposób nie dostrzec tutaj także inicjatywy „Ogniwa Miłosierdzia”, która dzięki hojności wielu Polaków z Australii umożliwiła udział w ŚDM wielu młodym Polakom z Polski i innych krajów Europy Wschodniej. Za wszelkie przejawy tej pomocy składamy serdeczne podziękowanie!

Gdzie będziecie gościć w tygodniu diecezjalnym?

Na „Dni w diecezjach” najwięcej Polaków, bo aż 800, przybywa do Melbourne. Nasze grupy obecne jednak będą także w Brisbane (220), Adelajdzie (210), Kanberze (120), Newcastle (30), Wellington (30), Townsville, Wollongong, Broken Bay. Część grup dotrze od razu bezpośrednio do Sydney.

Czy wiecie już w jakich rejonach Sydney będziecie zakwaterowani?

Na chwilę obecną (27 czerwca) jeszcze ani jedna grupa nie dostała takiej informacji. Ruszamy więc trochę w ciemno, ufając Opatrzności Bożej, że do momentu pojawienia się w Sydney wszystkie grupy będą już miały przydzielone adresy zakwaterowania. Zresztą, tutaj całkowicie rozumiemy organizatorów i nie mamy jakichś większych lęków z tego powodu. Podobnie bywało i w Rzymie, i w Kolonii.

Znamy natomiast adresy 5 kościołów, w których odbywać się będą katechezy w języku polskim. Należy więc przypuszczać, że to w tych właśnie rejonach dostaniemy miejsca na kwatery. Są to:
- Parish of St John Vianney & Thomas More, GREENACRE, 31A Rawson Rd
- Parish of the Holy Spirit, NORTH RYDE, 191 Cox's Road
- Parish of St Brigid, COOGEE, Cnr Brook & Waltham Streets
- Parish of St John Vianney's Primary, DOONSIDE, 17 Cameron Ave
- Parish of St Mary Queen of Heaven, GEOGES HALL, 15 Georges Cres

ŚDM to spotkanie młodych z całego świata dzielących te sama wiarę. Jedni mówią, ze to moment ładowania duchowych akumulatorów, inni, że to pokazanie przed światem współczesnego żywego Kościoła katolickiego. Czego spodziewa się Ksiądz po sydnejskich ŚDM i spotkaniu z papieżem?

Przede wszystkim te spotkania są potrzebne samym młodym. Ci, którzy w nich uczestniczą mogą doświadczyć bardzo żywej i dynamicznej wspólnoty kościelnej. Często w swoich parafiach nie umieją oni odkryć tego daru, albo go po prostu brakuje. ŚDM z pewnością nie zastąpią codziennego rytmu życia religijnego, codziennej modlitwy, częstej spowiedzi i niedzielnej Eucharystii. Mogą jednak dla wielu być punktem zwrotnym i pełniejszym przylgnięciem do Jezusa. Są szansą i darem Ducha Świętego na dzisiejsze czasy.

Spotkania młodzieży są też darem dla Kościoła instytucjonalnego i jego Pasterzy. Objawiają niesamowity potencjał darów tkwiący w młodym pokoleniu uczniów Chrystusa. Odmładzają Kościół i jeśli „ładują akumulatory” to nie tylko młodym, ale także Pasterzom Kościoła: biskupom, kapłanom i wszystkim angażującym się w misję ewangelizacyjną. Są też niesamowitym źródłem powołań. I tego właśnie oczekuję po tym spotkaniu na ziemi australijskiej.

Zapraszam wszystkich młodych i osoby dorosłe, aby nie lękali się trudu pielgrzymki do Sydney, i niezależnie czy mieszkają w Australii czy poza jej granicami zgromadzili się razem w hipodromie Randwick w dniach 19-20 lipca, aby wspólnie wyznać naszą wiarę w Chrystusa i przyjąć moc darów Ducha Świętego w czasie wspólnej modlitwy. To od każdego z nas zależy, jak Bóg posłuży się tym wydarzeniem w dziejach Kościoła. Do zobaczenia w Sydney!

Serdecznie dziekuję i niech was Bóg prowadzi szczęsliwie do Sydney!

Katechezy w języku polskim w Sydney - adresy


Portal Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Mlodzieży podal adresy miejsc, gdzie będą się odbywać katechezy w języku polskim dla pielgrzymów WYD.

1. Kościół św. Jana Marii Vianney i Tomasza Morusa (archidiecezja Sydney)
- Parish of St John Vianney & Thomas More
- adres: GREENACRE, 31A Rawson Rd
- grupa animacyjna: ks. Jacek Plech (Katowice), ks. Ryszard Skowronek (Katowice)
- katechiści: bp Jan Tyrawa (środa), bp Józef Guzdek (czwartek), bp Jerzy Mazur (piątek)

2. Kościół Ducha Świętego (archidiecezja Sydney)
- Parish of the Holy Spirit
- adres: NORTH RYDE, 191 Cox's Road
- grupa animacyjna: ks. Paweł Kubani (Kraków)
- katechiści: bp Józef Guzdek (środa), bp Jerzy Mazur (czwartek), bp Ireneusz Pękalski (piątek)

3. Kościół św. Brygidy (archidiecezja Sydney)
- Parish of St Brigid
- adres: COOGEE, Cnr Brook & Waltham Streets
- grupa animacyjna: o. Piotr Lenart (Niepokalanów)
- katechiści: bp Jerzy Mazur (środa), bp Ireneusz Pękalski (czwartek), bp Henryk Tomasik (piątek)

4. Kościół św. Jana Marii Vianney (diecezja Parramatta)
- Parish of St John Vianney's Primary
- adres: DOONSIDE, 17 Cameron Ave
- grupa animacyjna: ks. Robert Korbik (Poznań), ks. Artur Pytel (Gliwice)
- katechiści: bp Ireneusz Pękalski (środa), bp Henryk Tomasik (czwartek), bp Jan Tyrawa (piątek)

5. Kościół Matki Bożej Królowej Niebios (archidiecezja Sydney)
- Parish of St Mary Queen of Heaven
- adres: GEOGES HALL, 15 Georges Cres
- grupa animacyjna: ks. Paweł Tomoń (Rzeszów) i ks. Bogdan Piekut (Sandomierz)
- katechiści: bp Henryk Tomasik (środa), bp Jan Tyrawa (czwartek), bp Józef Guzdek (piątek)


Zobacz interaktywną mapę archidiecezji Sydney

Fot.K.Bajkowski

Projekt dekoracji miasta

W centrum Sydney zawieszone zostanie 2500 banerów obwieszczających XXIII Swiatowe Dni Młodzieży. Oto fotomontaż.