Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

poniedziałek, 18 sierpnia 2008

Środa, 16 lipca w Marayong

...Polskim akcentem popołudnia było natomiast spotkanie grup polonijnych z Australii, które księża chrystusowcy zaprosili do ośrodka Matki Boskiej Częstochowskiej w Marayong: „Jest wiele grup z Polski, z Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Trochę modlitwy, radości, śpiewania i bycia z sobą, a potem zabawa i na pewno dobre jedzenie” – powiedział tamtejszy duszpasterz młodzieży, ks. Artur Botur TChr.

„Widzę przede wszystkim po moich młodych, że bardziej się otwierają. To wszystko było trudne. Na początku sydneyska grupa liczyła 30 osób, teraz mamy 200. Trzeba podziwiać tych młodych ludzi, gdyż polski jest ich drugim językiem. Oni dużo lepiej mówią po angielsku, a jednak chcą się modlić w języku polskim. Myślę, że owoce będziemy widzieć dopiero po wyjeździe. To jest dla nich niesamowite doświadczenie. To jest dla nich takie «okno» na wiarę, na Chrystusa i na to, co z sobą Chrystus niesie”....

info Radia Watykańskiego


foto: B.Filip