Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

niedziela, 27 lipca 2008

Benedykt XVI powrocił do Rzymu

Benedykt XVI powrócil do Rzymu. Na lotnisku w Sydney pożegnali go m.in. gubernator generalny Australii Michael Jeffrey i premier Kevin Rudd.

W pożegnalnym przemówieniu Ojciec Święty podziękował władzom Australii, stanu Nowa Południowa Walia i mieszkańcom Sydney za współpracę i wsparcie w organizacji Światowych Dni Młodzieży. Szczególne słowa wdzięczności skierował do rodzin w Australii i Nowej Zelandii, które otworzyły swe domy dla młodych pielgrzymów z całego świata. Wyjaśnił, że to właśnie ci młodzi ludzie „tworzą to światowe wydarzenie kościelnego, wielkiego świętowania młodości i wielkiego świętowania tego, czym jest Kościół, lud Boży całego świata, zjednoczony w wierze i miłości, umocniony przez Ducha, aby był świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa aż po krańce ziemi”.

Przypominając poszczególne punkty programu swej wizyty w Australii, papież zaznaczył, że „doświadczenie modlitwy i radosne sprawowanie Eucharystii były wymownym świadectwem życiodajnego działania Ducha Świętego, obecnego i aktywnego w sercach młodych ludzi”.

Żegnając Ojca Świętego premier Kevin Rudd przypomniał papieskie orędzie o wierze i rozumie, które nie są wobec siebie wrogie. Wspomniał też jego „proste człowieczeństwo” i łamanie protokołu, np. wtedy, gdy założył na głowę czapkę policjanta. Podkreślił również, że od 35 lat Australia i Stolica Apostolska mają doskonałe stosunki dyplomatyczne. Ogłosił jednocześnie, że mianowany został pierwszy ambasador Australii przy Stolicy Apostolskiej, na stale rezydujący w Rzymie. Został nim Tim Fisher. Na zakończenie poprosił, by Benedykt XVI zachował Australijczyków w swej pamięci i modlitwie.

KAI