Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

czwartek, 8 maja 2008

Tablica na Krzyżu WYD

Rok 1984 - Rok Święty. Kościół przeżywa Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia. Papież Jan Paweł II wyraża pragnienie, aby w pobliżu dużego ołtarza w Bazylice św. Piotra został umieszczony krzyż - symbol wiary, by wszyscy mogli go z łatwością dostrzec. Umieszczono zatem wielki prosty, drewniany krzyż, wysoki na 3,8 metra.
Na zakończenie Roku Świętego, po zamknięciu Drzwi Świętych, Papież powierzył ten krzyż młodzieży całego świata, reprezentowanej przez młodych z Międzynarodowego Centrum Młodzieży San Lorenzo w Rzymie. Przy tej okazji Papież wygłosił slowa: Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie. (Rzym, 22 kwietnia 1984).
Młodzi podjęli prośbę Ojca Świętego i zanieśli krzyż do Centrum San Lorenzo, które od tej pory stało się dla niego miejscem przebywania w tych chwilach, kiedy nie odbywa on swojej pielgrzymki po świecie.

Podarowany młodzieży prosty, drewniany Krzyż na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia stał się od 22 kwietnia 1984 roku "żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata".Dotykaly go już miliony ludzi na wszystkich kontynentach.

Na Krzyżu zostala zamontowana tablica z wyrytymi w czterech językach slowmami Jana Pawla II.

3 maja w Melbourne

Krzyż i Ikona WYD dotarły do Melbourne. Multikulturalna procesja przeszła ulicami stolicy Victorii 3 maja. Byli tam też Polacy.


Jorney of the Cross & Icon