Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

Loading...

poniedziałek, 26 maja 2008

Ambasadorzy Lednicy 2000 w Sydney

Tadeusz studiuje na UAM w Poznaniu, Maciej w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy a Antoni na poznańskiej Akademii Ekonomicznej. Są Ambasadorami Lednicy 2000 i pierwszymi polskimi pielgrzymami na Swiatowe Dni Mlodzieży w Sydney. Przed sydejską Opera House z Tadeuszem, Maciejem i Antonim rozmawia Krzysztof Bajkowski: