Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

poniedziałek, 14 lipca 2008

1 DAY TO GO! Krzyż, Ikona WYD i...Polska w centrum Sydney


W otoczeniu setek międzynarodowych pielgrzymów w tym silnej grupy polskiej i polonijnej młodzieży, Krzyz i Ikona WYD - dary Jana Pawła II przewędrowały na ramionach młodych, pełnych entuzjazmu ludzi z Circular Quay środkiem Pitt Street do Belmore Park przy Central Station. Był to ostatni etap rocznej wędrowki Symboli WYD po Australii, wędrówki która zapowiadała we wszystkich miastach, miasteczkach, dalekich farmach zbliżające się wielkie wydarzenie w Sydney: spotkanie młodzieży świata z Papieżem.
Jutro o 16.30 Mszą Sw. odprawioną przez Arcybiskupa Sydney, kard. George'a Pella w koncelebrze setek biskupów z całego świata na Barangaroo - wschodnim nabrzeżu Darling Harbour, rozpoczną sie 6-dniowe XXIII Światowe Dni Młodzieży.


fot. K.Bajkowski

Papieskie przesłanie do Australijczyków

Lądując na ziemi australijskiej Ojciec Święty wystosował specjalne przesłanie do Australijczyków i do uczestników WYD.

Benedykt XVI dziękuje tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przygotowania tego wydarzenia. Przypomina zarazem jego wymiar misyjny, gdzie młodzi mają okazję włączyć się w dzieło ewangelizacji wśród swych rówieśników, często pozbawionych perspektyw i nadziei, a szukających odpowiedzi na dręczące ich pytania i wątpliwości. Papież zwraca uwagę, że moc Ducha Świętego, o której mówi hasło Światowego Dnia Młodzieży, prowadzi ku Jezusowi Chrystusowi. „W Nim znajdujemy odpowiedzi, których szukamy, znajdujemy cele, dla których naprawdę warto żyć, znajdujemy siły do dalszej drogi ku lepszemu światu – pisze Ojciec Święty. – Nasze serca nie zaznają spokoju, póki nie spoczną w Panu, jak powiada św. Augustyn na początku swych «Wyznań» w słynnej opowieści o młodzieńczych latach. Modlę się, aby serca młodych zgromadzonych w Sydney w ramach obchodów Światowego Dnia Młodzieży znalazły naprawdę spoczynek w Panu, napełniając się radością i żarliwością w głoszeniu Dobrej Nowiny wśród przyjaciół, ich rodzin i wszystkich, których spotkają” – napisał Benedykt XVI.

Pelny tekst po angielsku:

YOU will receive power when the Holy Spirit has come upon you: and you will be my witnesses. (Acts 1:8)

THE grace and peace of God our Father and the Lord Jesus Christ be with all of you! (Today) I shall begin my Apostolic Visit to your country, in order to celebrate the Twenty-Third World Youth Day in Sydney.


I very much look forward to the days that I shall spend with you, and especially to the opportunities for prayer and reflection with young people from all over the world.

First of all, I want to express my appreciation to all those who have offered so much of their time, their resources and their prayers in support of this celebration.

The Australian Government and the State Government of New South Wales, the organisers of all the events, and members of the business community who have provided sponsorship - all of you have willingly supported this event, and on behalf of the young people taking part in the World Youth Day I thank you most sincerely.

Many of the young people have made great sacrifices in order to undertake the journey to Australia, and I pray that they will be rewarded abundantly.

The parishes, schools and host families have been most generous in welcoming these young visitors, and they, too, deserve our thanks and our appreciation.

"You will receive power when the Holy Spirit has come upon you: and you will be my witnesses'' (Acts 1:8).

This is the theme of the Twenty-Third World Youth Day: how much our world needs a renewed outpouring of the Holy Spirit.

There are still many who have not heard the Good News of Jesus Christ, while many others, for whatever reason, have not recognised in this Good News the saving truth that alone can satisfy the deepest longings of their hearts.

The Psalmist prays: "When you send forth your Spirit, they are created, and you renew the face of the Earth'' (Ps 104:30).

It is my firm belief that young people are called to be instruments of that renewal, communicating to their peers the joy they have experienced through knowing and following Christ, and sharing with others the love that the Spirit pours into their hearts, so that they, too, will be filled with hope and with thanksgiving for all the good things they have received from our heavenly Father.

Many young people today lack hope. They are perplexed by the questions that present themselves ever more urgently in a confusing world, and they are often uncertain which way to turn for answers.

They see poverty and injustice, and they long to find solutions.

They are challenged by the arguments of those who deny the existence of God and they wonder how to respond. They see great damage done to the natural environment through human greed, and they struggle to find ways to live in greater harmony with nature and with one another.

Where can we look for answers?

The Spirit points us towards the way that leads to life, to love and to truth. The Spirit points us towards Jesus Christ.

There is a saying attributed to Saint Augustine: "If you wish to remain young, seek Christ.''

In him, we find the answers we are seeking, we find the goals that are truly worth living for, we find the strength to pursue the path that will bring about a better world.

Our hearts find no rest until they rest in the Lord, as Saint Augustine says at the beginning of the Confessions, the famous account of his own youth.

My prayer is that the hearts of the young people who gather in Sydney for the celebration of World Youth Day will truly find rest in the Lord, and that they will be filled with joy and fervour for spreading the Good News among their friends, their families, and all whom they meet.

Dear Australian friends, although I will be able to spend only a few days in your country, and I will not be able to travel outside Sydney, my heart reaches out to all of you, including those who are sick or in difficulties of any kind.

On behalf of all the young people, I thank you again for your support of my mission and I ask you to continue praying for them especially.

It remains only for me to renew my invitation to the young people from all over the world to join me in Australia, the great "southern land of the Holy Spirit''.

I look forward to seeing you there! May God bless you all.

Benedict XVI