Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

czwartek, 31 lipca 2008

Młodzież sponsorowana przez "Ogniwo Miłosierdzia"

Dzięki licznemu wsparciu Polaków zjednoczonych w organizacjach polonijnych od Brisbane po Hobart, od Sydney aż po Perth, oraz osób prywatnych i firm, "Ogniwo Miłosierdzia" powstałe przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Melbourne - Keysborough, zafundowało dziesięciorgu młodym osobom możliwośc uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży w Sydney. I oto dziesiątka szczęsliwych pielgrzymów znalazla sie w najwiekszym miescie Australii.więcej fotek:
Ogniwo Milosierdzia

Rzym 2000

Wielki Jubileusz Roku 2000. Jan Paweł II zaprosił wszystkich młodych do Rzymu.
Dwa miliony dwieście tysięcy młodych rozważało słowa: "A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1, 14)."Drodzy przyjaciele! Widzę w was "stróżów poranka" o świcie tego trzeciego tysiąclecia. W pierwszej połowie gasnącego teraz wieku młodzi tacy jak wy zwoływani byli na zgromadzenia, by uczyć się nienawidzić. Wysyłano ich, by walczyli jedni przeciw drugim. Różne świeckie mesjanizmy, które usiłowały zastąpić nadzieję chrześcijańską, okazały się potem prawdziwymi piekłami. Dziś przybyliście tutaj, by potwierdzić, że w nowym stuleciu nie dacie się użyć jako narzędzia przemocy i zniszczenia. Bronić będziecie pokoju, płacąc za to własnym życiem, jeśli będzie trzeba. Nie pogodzicie się ze światem, w którym inne istoty ludzkie umierają z głodu, pozostają analfabetami, nie mają pracy. Będziecie bronić życia w każdej chwili jego ziemskiego rozwoju. Będziecie się starali ze wszystkich sił czynić tę ziemię coraz bardziej nadającą się do zamieszkiwania dla wszystkich.
Droga młodzieży rozpoczynającego się stulecia! Mówiąc "tak" Chrystusowi, mówicie "tak" wszystkim swoim najszlachetniejszym ideałom. Modlę się, aby On królował w waszych sercach oraz w ludzkości nowego wieku i tysiąclecia. Nie lękajcie się Jemu zawierzyć. On was poprowadzi, da wam siłę, byście szli za Nim każdego dnia i w każdej sytuacji."

Jan Pawel II, z rozważania podczas Czuwania Modlitewnego, Tor Vergata - Rzym, 19.sierpnia 2000

caly tekst