Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

czwartek, 12 czerwca 2008

33 DAYS TO GO!

Modlitwa na XXIII Światowy Dzień Młodzieży

Our Lady of the Southern Cross - patronka WYD w Sydney
---------------
Boże, nasz Ojcze,
powierzamy Ci Światowy Dzień Młodzieży w Sydney w 2008 roku.
Prowadź i ochraniaj papieża Benedykta i wszystkich pasterzy Kościoła.
Natchnij i prowadź organizatorów ŚDM.
Zjednocz ich i strzeż w Twojej ojcowskiej miłości.
Amen.

Panie Jezu,
Któryś przed wniebowstąpieniem do Ojca, obiecał nam zesłać Ducha Świętego,
aby pomógł nam być Twoimi świadkami aż po krańce ziemi,
pobłogosław i pomnóż wysiłki wszystkich naszych współpracowników i wolontariuszy.
Pomóż nam nieść nasz krzyż i iść za Tobą w blasku niebieskiego Krzyża Południa.
Amen.

Duchu Święty,
Rozlej swoją Bożą łaskę na tę Wielką Ziemię Południa
i obdaruj nas nowym Zesłaniem Ducha.
Uczyń z tej ziemi miejsce gościnne dla młodych całego świata.
Napełnij młodych, którzy tutaj przybędą darem nowego życia, pogłębieniem wiary
oraz miłości wobec wszystkich.
Uczyń ich zdolnymi do zbudowania nowej cywilizacji życia, miłości i prawdy.
Spraw, aby stali się prawdziwymi świadkami Twojej mocy i łaski.
Amen.

Nasza Pani Krzyża Południa, Wspomożenie chrześcijan,
Módl się za nami.
Błogosławiona Mery MacKillop,
módl się za nami.

-------


God Our Father,
we consecrate to you the World Youth Day in Sydney in 2008.
Guide and protect Pope Benedict and all the leaders of the Church.
Inspire and direct all those leading and planning the World Youth Day. Unite and protect them by your fatherly care.
Amen

Lord Jesus Christ,
before you ascended to the Father,
you promised to send your Holy Spirit so that we might be your witnesses to the end of the earth.
Bless and multiply the efforts of all our staff and volunteers.
Help us to take up our cross and follow you
under the heavenly sign of the Southern Cross.
Amen

Holy Spirit,
pour out your grace on this Great South Land
of the Holy Spirit and grant to us a New Pentecost.
Make of this land a true place of welcome
for the young people of the world.
Grant to those young people who come conversion of life,
a deeper faith, and love for all.
Enable them to build a new civilization of life, love and truth.
Make them true witnesses to your power and grace.
Amen

Our Lady of the Southern Cross, Help of Christians - pray for us.

Blessed Mary MacKillop - pray for us.