Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

czwartek, 19 czerwca 2008

Rzeczpospolita: Doświadczyć wspólnoty w Sydney

Grzegorz Pindelski, lider grupy WYD „The Youth from Warsaw”

Na spotkanie młodych z Benedyktem XVI w Sydney w połowie lipca przybędzie blisko 180 tys. pielgrzymów z całego świata, w tym 50 tys. Australijczyków. W tej grupie będzie tylko 2 tysiące Polaków. Na poprzednim spotkaniu młodych w Kolonii w 2005 r. było ich dziesięć razy więcej.

– Barierą są wysokie koszty – przyznaje ks. Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży w Warszawie.

Koszt przelotu i niemal dwutygodniowego pobytu w Australii to 8 tys. zł. Ci, którzy zostają dłużej, by przy okazji zwiedzić kraj, zapłacą więcej. Najwięcej osób jedzie z diecezji położonych w najbogatszych regionach Polski: poznańskiej, krakowskiej, warszawskiej, katowickiej. Zaledwie kilka osób wybiera się do Sydney z diecezji drohiczyńskiej i kaliskiej. Dla Agnieszki Jaworskiej, studentki IV roku administracji na KUL, to już czwarty Światowy Dzień Młodzieży. Po raz pierwszy w 2000 r. namówiła ją mama. Po Rzymie była jeszcze w Toronto i Kolonii. – Już trzy lata temu wiedziałam, że chcę jechać do Australii. Mama trochę się zapożyczyła, ale damy radę – mówi.

Agnieszka jedzie z 37-osobową grupą z diecezji radomskiej, którą prowadzi ks. Sławomir Płusa. Wylatują już 3 lipca do Melbourne. Najpierw spędzą tydzień w australijskich diecezjach, będą uczestniczyć w imprezach religijno-kulturalnych przygotowanych przez Kościół w Melbourne. Potem od 14 do 20 lipca będą w Sydney na spotkaniu z papieżem. W sumie będzie tam 800 pielgrzymów z Polski.

Inni Polacy dni poprzedzające główne spotkanie z papieżem spędzą w Canberze, Brisbane, Adelajdzie. Wśród polskich uczestników ŚDM 700-osobową grupę stanowią członkowie Neokatechumenatu, który zawsze na spotkania z papieżem wysyła silną reprezentację.

– Od Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie zmieniłam się diametralnie – wyznaje Agnieszka Jaworska. – Wcześniej Bóg się przewijał w moim życiu, ale nie było wiary. Teraz zastanawiam się nad wstąpieniem do zakonu.Grzegorz Pindelski jest studentem IV roku teatrologii w Warszawie, a jednocześnie liderem stuosobowej grupy młodych, którzy jadą do Sydney z archidiecezji warszawskiej. Po raz pierwszy był na ŚDM w Kolonii. I on dostrzega zmiany w swoim życiu. – Byłem ministrantem, lektorem, ale to wynikało z rodzinnej tradycji. Dopiero od pobytu w Kolonii zacząłem się zastanawiać nad swoją wiarą: po co mi Kościół, po co religia – mówi Grzegorz. Od półtora roku należy do Odnowy w Duchu Świętym. Od roku uczestniczy w przygotowaniach do ŚDM w Sydney, które mają także charakter duchowy.

– Światowy Dzień Młodzieży to niezwykłe przeżycie. Jakby cały świat spotkał się w jednym miejscu – mówi Agnieszka Jaworska. – To ważne zobaczyć tyle młodych osób, które mają te same wartości, ideały i mówią o Bogu, modlą się wspólnie. Przeżycie wspólnoty jest bardzo ważne. Z uwagi na koszty inna niż w Kolonii jest struktura grup wyjeżdżających do Sydney. – Większość ma powyżej 20, a nawet 25 lat. Sporo z nich już pracuje. Przeważnie nie są związani z żadnym ruchem religijnym. To dla nas, księży, duża szansa duszpasterska – mówi ks. Suchodolski.

Dla tych, którzy nie mogą polecieć do Sydney z powodu kosztów, wspólnoty religijne i diecezje organizują „Sydney w Polsce”, czyli kilkudniowe spotkania młodzieży z programem religijnym i kulturalnym. Odbędą się one m.in. w Warszawie, Niepokalanowie, Wolborzu, Bydgoszczy, Płońsku, na Lednicy. Centralnym punktem będzie transmisja czuwania Benedykta XVI z młodzieżą 19 lipca wieczorem i msza 20 lipca kończąca ŚDM. W tym roku odbywa się pod hasłem: „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie się moimi świadkami”.

Ewa K. Czaczkowska, Rzeczpospolita

Barangaroo – powstaje mini-city WYD


22 hektarowe Barangaroo – największa otwarta przestrzeń na terenie Sydney CBD stanie się mini-city dla uczestnikow Światowych Dni Młodzieży.
W miejscu tym rozpoczęły sie prace przy składaniu elementów konstrukcji 45 pielgrzymkowych sektorów, sanktuarium, scen, podium dla mediow, sektora dla VIP-ów, 1200 sanitariatow, 25 wiez oświetleniowych, szesciu wielkich ekranów, 25 miejsc żywienia , stoisk handlowych itd.
Barangaroo będzie centralnym miejscem spotkań dla 150 tys zarejestrowanych pielgrzymów. Już we wtorek, 15 lipca kard. George Pell odprawi tu mszę św. (Opening Mass). W czwartek nastapi tu oficjalne powitanie papieża przez uczestników WYD. W piątek Barangaroo będzie miejscem ostatnich szesciu stacji drogi krzyżowej. W ramach Festiwalu młodych odbywac sie tu będą także codziennie koncerty na dwóch scenach.