Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

środa, 25 czerwca 2008

Od Xt3 do TOT czyli małe WYD

Wszystko zaczęło sie od jednego emailowego zdania:
“Basia is requesting to be your friend….”

W ten sposób dzięki Basi - Liderce naszej Polskiej Grupy w Sydney - dostałam sie na portal katolicki Xt3 - “officialną stronę dla zainteresowanych Światowymi Dniami Młodzieży i tym, co będzie działo sie potem…”
Nie minęło zbyt dużo czasu, kiedy wkrótce po zalogowaniu, z różnych stron świata zaczęły napływać do mnie podobne zaproszenia do nawiązania internetowej łączności.

Tą drogą otrzymałam też propozycję do wzięcia udziału w kolejnej - dziesiątej już - sesji “Theology on Tap” - spotkań dyskusyjnych na tematy wiary katolickiej, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Sydney - Paramatta z udziałem najlepszych teologów. Tym razem Spotkanie miało charakter szczególny. Włączone w czas przygotowań do WYD08 skupiło liderów grup, kapłanów, zakonników i wolontariuszy i wielu młodych ludzi wokół Pasterza naszej Archidiecezji Sydney - Jego Eminencji Kardynała George'a Pella. On też był głównym Gościem i prelegentem tego wieczoru.
Temat, dość kontrowersyjny, zapowiadał się ciekawie: “Popes: Vicars of Christ or Anti-Christs?"

Swoją prelekcję Ksiądz Kardynał rozpoczął wychodząc od Biblijnej postaci Szymona - Rybaka. Właśnie temu Apostołowi - Chrystus powierzył Klucze i władzę nad rodzącym się Kościołem. Przyjmując nowe imię - Piotr, czyli Skała, stał sie on Opoką, pierwszym Papieżem. Odtąd władza ta, przekazywana drogą Sukcesji Apostolskiej jest udziałem każdego kolejnego Papieża.
“Papieże bywali różni”… - powiedział Ksiądz Kardynał, wymieniając imiona niektórych. Wspomnienie Osoby Jana Pawla II, wywołało natychmiastową burzę oklasków. “Bez Niego, nie byłoby nas dziś tutaj. To On dał początek Światowym Dniom Młodzieży“ …Niewątpliwie, był On jednym z największych” - dodał, umacniając to przekonanie w nas - ciągle jeszcze wiwatujacych słuchaczach.

W trwającej ponad 2000 lat historii Papiestwa i Kościoła bywały też momenty trudne. Ksiądz Kardynał, z właściwą sobie odwagą głoszenia prawdy i autorytetem, nie bał się dotknąć jej ciemnych zawirowań - podkreślając szczególnie czasy panowania kolejnych antypapieży, niewolę awiniońską i reformację z jej skutkami w XVI wieku.
Takie spojrzenie w prawdzie dało nam obraz Kościoła powierzonego niegdyś Piotrowi, który zapierając się Chrystusa, pokornie wrócił i wyznał trzykrotne “Panie, Ty wiesz, że Cię kocham…”. Mocą Kościoła jest Duch Święty i prowadzi go pomimo ludzkiej słabości - podkreślił na zakończenie Ksiądz Kardynał.

Rozpoczął się czas dyskusyjny. Stawiano pytania - o możliwość święcenia kobiet w Kościele Katolickim z braku wystarczającej liczby księży, o problem doświadczania samotności przez kapłanów, o strój zakonny i jego znaczenie, o osobę obecnego Papieża i jej dostępność dla młodych… - by wymienić tylko niektóre. Ksiadz Kardynał rzeczowo ale i z humorem przekazywał nam w odpowiedziach zdrową naukę Kościoła. Na jego stwierdzenie “Jesteśmy ludźmi Biblii i powinniśmy być jej wierni i dawać jej świadectwo“ , ktoś zareagował - “A gdzie w Biblii jest mowa o Światowych Dniach Młodzieży?” “Dzieje Apostolskie - rodzący się żywy Kościół!” - padła z uśmiechem odpowiedź wzbudzając naszą radość i entuzjastyczne brawa.

Miejsce spotkań jest szczególne - irlandzki PUB…. A cała atmosfera - pogodna, zapraszająca do otwartej dyskusji, pozwalająca stawiać dręczące pytania bez lęku, w trosce o szukanie Prawdy. I co także jest pięknym doświadczeniem - danym mi tego wieczoru - można spotkać wielu młodych ludzi, głęboko zaangażowanych w życie Kościoła, pragnących dzielić się swoim przeżywaniem wiary i tym samym ubogacać się wzajemnie.

Ten wieczór - jak w swoim słowie powitalnym powiedział prowadzący to spotkanie Patrick Langller - młody student teologii i prawa - był naszym małym WYD na 20 dni przed wielkim Spotkaniem Młodych z Papieżem Benedyktem. Dzieki obecnemu wśród nas dziennikarzowi Rayowi Martinowi - filmowa relacja z tego wieczoru będzie transmitowana przez telewizję podczas Światowych Dni Młodzieży.

Sr. Monika Bury MChR


Fot: M.Bury