Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

środa, 30 kwietnia 2008

Polskie stroje pielgrzyma

Polskie stroje pielgrzyma: T-shirt

Gdzie można dojechać z Pilgrim Passport ?Zarejestrowani pielgrzymi będą się mogli poruszać bez dodatkowych opłat środkami transportu publicznego praktycznie po całej metropolii sydnejskiej.Czas ważności Pilgrim Passport:
- posiadacze pakietu A i B: 14 – 21 lipca
- posiadacze pakietu C: 19 – 21 lipcaCała mapa strefy Pilgrim Passport