Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

niedziela, 4 maja 2008

The Pilgrimage Walk - trasa

19 lipca przez centrum Sydney przejdzie historyczna pielgrzymka 180000 mlodych ludzi z całego swiata. 9 km trasa rozpoczynająca sie z North Sydney będzie prowadzila przez słynny Harbour Bridge , porzez Darling Harbour do Royal Randwick Rececourse. Tam nastąpi kulminacyjny punkt festiwalu - spotkanie i Msza sw. z papiezem Benedyktem XVI.
Oto trzy częsci mapy trasy the Pilgrimage Walk.