Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

wtorek, 13 maja 2008

"Sydney w Warszawie"

Transmisje satelitarne z Sydney, spotkania z artystami i ludźmi mediów, rozmowa młodzieży z abp. Kazimierzem Nyczem, koncerty muzyki gospel oraz wspólne modlitwy i Msza św. "symultaniczna" łącząca Polskę i Australię - to niektóre punkty programu "Sydney w Warszawie".


To cykl imprez przygotowanych na 19 i 20 lipca w stolicy Polski dla tych młodych, którzy nie mogą wziąć udziału w Światowych Dniach Młodzieży. Tegoroczne ŚDM będą odbywać się między 15-20 lipca w Sydney.
Hasłem spotkania są słowa "Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie się moimi świadkami" (Dz 1, 8). To motto przyświecać będzie również „Sydney w Warszawie”.

"W drodze na Światowy Dzień Młodzieży 2008 rozważać będziemy prawdę o Duchu mocy i świadectwa, który daje nam odwagę, by żyć Ewangelią oraz żarliwość w jej głoszeniu. Jest więc czymś zasadniczym, by każdy z was młodych, w swojej wspólnocie i ze swoimi wychowawcami, mógł rozważyć prawdę o tym głównym Bohaterze historii zbawienia, którym jest Duch Święty, czyli Duch Jezusa" - podkreślił Benedykt XVI w orędziu na Światowe Dni Młodzieży w Sydney.

Dzień przed "Sydney w Warszawie" w piątek 18 lipca na terenie całej stolicy odbywać się będzie ewangelizacja. Oprócz uczestników przygotowania włączą się w nią młodzi m.in. z Odnowy w Duchu Świętym i wspólnoty "Woda Życia".

Organizatorzy "Sydney w Warszawie" chcą, by czas spędzony w stolicy był dla jego uczestników wyjątkowy. Spodziewają się kilku tysięcy młodych ludzi z Polski i innych krajów, którzy z różnych przyczyn - głownie finansowych - nie będą mogli udać się do Australii. Dlatego przygotowali aż 18 godzin programu. Wszystkie imprezy "Sydney w Warszawie" odbywać się będą na Skwerze Cubryny przy Moście Świętokrzyskim - na tyłach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, nad tunelem, który ciągnie się wzdłuż Wisły. Wstęp na spotkanie jest wolny – przyjść może każdy.

W trakcie spotkania nastąpią dwa połączenia satelitarne na żywo z Sydney. Pierwsze w sobotę 19 lipca o godz. 12 będzie transmisją czuwania wieczornego (czasu australijskiego) z Benedyktem XVI. Podczas czuwania młodzi odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

Drugie rozpocznie się o godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę. Około godz. 2 rozpocznie się Msza św. "symultaniczna", łącząca Warszawę i stolicę Australii - celebrowana przez abp. Kazimierza Nycza z homilią Benedykta XVI z Sydney. Po zakończeniu Mszy dzięki łączom satelitarnym papież pobłogosławi młodych w Warszawie i poprowadzi modlitwę Anioł Pański.

Te dwa najważniejsze punkty "Sydney w Warszawie" uzupełni szereg innych ciekawych punktów imprezy przygotowanej dla młodzieży , m.in. Festiwal Młodych, w ramach którego odbywać się będą rozmaite warsztaty teatralne, muzyczne i misyjne, dyskusje, przedstawienia i happeningi oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi.Bedzie tez "Wieczór z Duchem" a w nim spotkanie z abp. Kazimierzem Nyczem, koncert muzyki gospel, spotkanie z artystami i ludźmi mediów oraz wspólne modlitwy.
Pomysłodawcą i gospodarzem „Sydney w Warszawie” jest metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Organizację imprezy koordynuje Wspólnota Emmanuel, która już od wielu lat – począwszy od spotkania w Toronto - organizowała Światowe Dni Młodzieży w Wadowicach – w łączności z tymi, które odbywały się w różnych miejscach na świecie z udziałem Ojca Świętego.

Więcej informacji o "Sydney w Warszawie" na stronach: www.sydneywwarszawie.pl
KAI

Po pielgrzymce rowerowej do Sydney

Z pielgrzymki rowerowej w Australii powrócił ks. Dariusz Stańczyk. Wraz z młodymi Polakami z Wileńszczyzny przejechał 1336 km z Melbourne do Sydney, modląc się w intencjach Ojca Świętego oraz młodzieży, która za trzy miesiące spotka się w Australii. Mogli się oni zapoznać ze stanem przygotowań do tego wydarzenia.

„W pewnym sensie staliśmy się takim katalizatorem przygotowań, ponieważ Kościołowi jest bardzo trudno obudzić społeczeństwo do tego wydarzenia – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Stańczyk. – Australia jest krajem wielokulturowym, gdzie katolicy stanowią zaledwie 20 proc. spośród 20 mln mieszkańców. Żyją w wielkim rozproszeniu i nieraz muszą pokonywać duże odległości, żeby dotrzeć do swojej parafii. Mimo to byliśmy zaskoczeni serdecznym przywitaniem w Australii”.

Radio Watykańskie
więcej na ten temat