Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

piątek, 2 maja 2008

ABC TV: Wywiad z bp Anthonym Fisherem


Na 75 dni przed Światowymi Dniami Młodzieży i przyjazdem papieża publiczna telewizja ABC w programie 7.30 Report nadała analizę religijności młodzieży australijskiej wraz z wypowiedziami koordynatora WYD SYD 08, bpa Anthonego Fishera. Strona internetowa programu 7.30 Report zawiera cały wywiad z bp. Fisherem.


ABC TV: wywiad z bp Anthonym Fisherem

The Sydney Morning Herald: Wspomnienia inicjatora WYD w Sydney


Jeden z inicjatorów przedstawienia w Watykanie oferty zorganizowania World Youth Day w Australii - Anthony McCarthy opisuje w poniedziałkowym The Sydney Morning Herald drogę , której efektem jest to , że Sydney zostało wybrane gospodarzem kolejnego największego spotkania młodzieżowego na świecie. Zaczęło się to pod koniec 2001 roku, kilka dni po ingresie abp. Georga Pella do Katedry Sydnejskiej, kiedy to szesciu katolickich studentow zaprezentowało domumentację projektu Towards 2008 w Watykanie popartą petycją 10 000 osob. Stolica Apostolska przyjęła tę inicjatywę mlodych Australijczyków z entuzjazmem.

Dwa lata później kardynal Pell przedlożył popartą przez stanowy i federalny rząd ofertę organizacji festiwalu Janowi Pawłowi II. W sierpniu 2005 roku nowy papież Benedykt XVI ogłosil w Kolonii, że XXIII World Youth Day będzie w Sydney w Australii.

The Sydney Morning Herald: Benedictions on our fair city