Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

niedziela, 10 sierpnia 2008

WYD SYD 08 - dzień po dniu. Wspomnienia i refleksje. Część 1

Z ulic Sydney poznikały tlumy młodych ludzi z pomarańczowo- żółtymi plecakami i wielokolorowymi flagami 170 państw. Równie wielobarwne 33 figury Jezusa zniknęły z parków - sprzedano je na aukcji. Księża nie bojący się chodzic w habitach po centrum sydnejskiego CBD wyjechali a ci miejscowi pochowali swe duchowne szaty do szaf. Ucichła muzyka pieśni religijnych w dziesiątkach językach, radość, śmiech i entuzjazm do późnych godzin nocnych porównywalne chyba z atmosferą latyno-amerykańskich, hiszpańskich czy włoskich miast. Zniknął perfekcyjny rozkład jazdy transportu publicznego; pociągi znów jeżdżą ospale...

Dwa tygodnie po zakończeniu XXIII Światowych Dni Młodzieży w Sydney – największego międzynarodowego festiwalu w historii Australii i spotkaniu z papieżem Benedyktem XVI, ten niezapomniany czas - dzień po dniu - wspominają i swymi refleksjami dzielą się młodzi Polacy zarówno z Polski jak i z Sydney. Slideshow: