Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

poniedziałek, 4 sierpnia 2008

Sydney. Godzina 21.37

Przebywający w Sydney polscy pielgrzymi nie zapomnieli o pomysłodawcy SDM, Janie Pawle II. Wieczorem, po piątkowej, przejmującej Drodze Krzyżowej w centrum miasta, spotkali się w Hyde Parku , obok katedry St.Mary's , w pobliżu pomnika polskiego papieża. Równie przejmującego pomnika: bosy Wojtyła z koroną cierniową i gałązką palmy.
Slideshow ze spiewami i wypowiedziami polskich pielgrzymów: