Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

poniedziałek, 28 lipca 2008

Sydney CBD: Polska audycja Radia SBS

*
Na dwie godziny przed rozpoczęciem inscenizacji Drogi krzyżowej, której stacje rozmieszczone zostały w najciekawszych punktach Sydney - Plac katedralny, Domain, Art Gallery, Opera House, Darling Harbour i Barangaroo, polski zespól Radia SBS nadal z wozu transmisyjnego ustawionego u zbiegu Collage & Wiliam St. bardzo interesującą audycję poświęconą WYD.
Anna Sadurska, Andrzej Lubieniecki, Magda Dejneka, Ela Chylewska i Darek Paczyński rozmawiali w niej m.in. z ks. Tomaszem Sielickim, przelozonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Richardem Campbellem, artystą- autorem 14-tu wizerunków aborygeńskiej drogi krzyżowej, namalowanych specjalnie na World Youth Day oraz z młodymi pielgrzymami przybyłymi z Polski.
Słuchaj mp3
*) Images courtesy of WYD 2008

Randwick: Polska relacja Radia SBS


Papieska Msza na hipodromie Randwick konczaca 23. Swiatowe Dni Mlodziezy. Relacje z tego niezapomnianego wydarzenia zdali Anna Sadurska i Andrzej Lubieniecki z polskiej sekcji Radia SBS w Sydney.
Sluchaj mp3

Anna Sadurska i Andrzej Lubieniecki na trybunie dla mediów.
fot. K. Bajkowski

Sydnejska Droga Krzyżowa

Papieskie podsumowanie WYD

"Drodzy bracia i siostry!

W poniedziałek powróciłem z Sydney w Australii, które było siedzibą XXIII Światowych Dni Młodzieży. Mam jeszcze w oczach i w sercu to nadzwyczajne przeżycie, przy okazji którego dane mi było spotkać się z młodym obliczem Kościoła: było ono niczym wielobarwna mozaika, złożona z chłopców i dziewcząt przybyłych ze wszystkich stron ziemi, a połączonych jedną i tą samą wiarą w Jezusa Chrystusa. „Young pilgrims of the world – młodzi pielgrzymi świata”, tak nazywali ich ludzie, używając pięknego określenia, które wyraża istotę tych światowych dni, zainicjowanych przez Jana Pawła II. Spotkania te bowiem stanowią wielką pielgrzymką poprzez planetę dla ukazania, jak wiara w Chrystusa czyni z nas wszystkich dzieci jednego Ojca, który jest w niebie i budowniczych cywilizacji miłości.

Typową cechą spotkania w Sydney było uświadomienie sobie centralnego miejsca Ducha Świętego, protagonisty życia Kościoła i chrześcijanina. Długa droga przygotowań w Kościołach partykularnych miała za temat obietnicę, jaką zmartwychwstały Chrystus złożył Apostołom: „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8). W dniach 16, 17 i 18 lipca, w kościołach Sydney, liczni obecni tam biskupi pełnili swoją posługę, wygłaszając katechezy w rozmaitych językach: katechezy te są momentem refleksji i skupienia, niezastąpionych, aby wydarzenie nie pozostało zewnętrznym wyrazem, lecz pozostawiło głęboki ślad w sumieniach. Wieczorne czuwanie w sercu miasta, pod Krzyżem Południa, było wspólnym wezwaniem Ducha Świętego; w końcu podczas wielkiej celebracji eucharystycznej w ubiegłą niedzielę udzieliłem sakramentu bierzmowania 24 młodym ludziom z różnych kontynentów, z czego 14 Australijczykom, wzywając wszystkich obecnych do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. W ten sposób też światowe dni przekształciły się w nową Pięćdziesiątnicę, od której wzięła początek misja młodych, wezwanych, ażeby być apostołami swoich rówieśników, jak tylu świętych i błogosławionych, a w szczególności błogosławiony Pier Giorgio Frassati, którego relikwie, umieszczone w katedrze w Sydney, były celem nieprzerwanej pielgrzymki młodych. Każdy chłopiec i każda dziewczyna wezwani zostali, by iść za ich przykładem, dzielić się osobistym doświadczeniem Jezusa, który odmienia życie swoich „przyjaciół” mocą Ducha Świętego: Ducha miłości Boga.

Chcę dziś raz jeszcze podziękować biskupom Australii, w sposób szczególny Arcybiskupowi Sydney, za wielką pracę włożoną w przygotowania i za serdeczne przyjęcie, jakie zgotowano mnie i wszystkim innym pielgrzymom. Dziękuję australijskim władzom cywilnym za ich cenną współpracę. Specjalne podziękowanie kieruję do tych wszystkich, którzy modlili się w intencji tego wydarzenia, gwarantując jego powodzenie. Niechaj Dziewica Maryja wynagrodzi każdemu w najpiękniejszych łaskach. Maryi zawierzam także czas wypoczynku, jaki spędzę poczynając od jutra w Bressanone, w górach Górnej Adygi.

Pozostajemy złączeni w modlitwie!"

Benedykt XVI, Castel Gandolfo, 27.07.08