Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

czwartek, 3 lipca 2008

Manila 1995
X Światowy Dzień Młodzieży odbył się w Manili na Filipinach. Pierwszy raz w Azji. To rekordowe - jak do tej pory spotkanie młodych z Janem Pawłem II. W Manili zgromadzilo się cztery miliony młodych.

Tematem tego spotkania są słowa: "Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam"


„Fałszywi nauczyciele, często należący do intelektualnej elity świata nauki, kultury i środków przekazu, głoszą anty Ewangelię. Twierdzą, że nie ma już żadnych ideałów, i pogłębiają w ten sposób poważny kryzys moralny, nękający społeczeństwo, który sprawił, że dziś toleruje się, a nawet pochwala pewne formy postępowania, niegdyś potępiane przez sumienie i zdrowy rozsądek. Kiedy ich pytacie: „co mam czynić?”, ich jedynym pewnikiem jest to, że nie ma już żadnej ostatecznej prawdy, żadnej pewnej drogi. Chcieliby, abyście i wy stali się jak oni: wątpiący i cyniczni. Świadomie lub nie, bronią postawy życiowej pogrążającej miliony młodych ludzi w smutku i samotności, która odbiera im podstawy do nadziei i zdolność prawdziwej miłości.

Pytacie, jakie są moje oczekiwania wobec młodych ludzi. W książce Przekroczyć próg nadziei napisałem, że «istotny problem młodości jest bardzo głęboko personalistyczny. (...) Młodzi ludzie wiedzą (...), że ich życie ma sens, o ile staje się darem bezinteresownym dla drugich» (s. 102). Dlatego przed każdym z was staje pytanie: czy jesteś zdolny podzielić się samym sobą - swoim czasem, siłami, talentami - dla dobra innych? Czy potrafisz kochać? Jeśli tak, to Kościół i społeczeństwo mogą oczekiwać od ciebie wielkich rzeczy.”

Jan Paweł II, z rozważania podczas Czuwania Modlitewnego, Manila, 14 stycznia 1995Największe dotychczas zgromadzenie wYD... 4 mln pielgrzymow