Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

wtorek, 24 czerwca 2008

Sydnejskie stacje Drogi Krzyżowej - mapa

Marina Dixon (‘Mary’) i Alfio Stuto (‘Jesus’) na szczycie Sydney Harbour Bridge.Oboje aktorzy będą odtwarzac glówne postacie Drogi Krzyżowej
Droga Krzyżowa, w Kościele katolickim to nabożeństwo indywidualne bądź zbiorowe, upamiętniające ostatnią drogę Jezusa Chrystusa: z pretorium Piłata na Golgotę, ukrzyżowanie, śmierć i złożenie do grobu. Polega na rozważeniu Męki Pańskiej połączone z symbolicznym jej odtworzeniem poprzez przejście 14 stacji w formie obrazów , płaskorzeźb czy innych wizualizacji artystycznych, przypominających poszczególne jej etapy. 9 stacji ma podstawę w relacji ewangelistów: I - skazanie na śmierć, II - podjęcie krzyża, V - pomoc Szymona Cyrenejczyka, VIII - rozmowa z niewiastami, X - odarcie z szat, XI - ukrzyżowanie, XII - śmierć, XIII - zdjęcie z krzyża i złożenie na łonie matki, XIV - złożenie do grobu. Stację IV - spotkanie z matką, utworzono w oparciu o wnioski płynące z tekstu biblijnego; stacje III, VII, IX - trzykrotny upadek Jezusa, oraz VI - spotkanie z Weroniką, wywodzą się z tradycji pozabiblijnej.

Na potrzeby sydnejskich Światowych Dni Młodzieży zmodyfikowano drogę krzyżową, usuwając część tradycyjnych elementów i dodając nowe. Na XXIII ŚDM będzie tylko 8 stacji z tradycyjnego układu i 5 dodanych aby zrekonstruować cała Pasję Jezusa Chrystusa od Ostatniej Wieczerzy do zdjęcia z Krzyża.
Będzie to jeden z najważniejszych punktow programu WYD, transmitowany na caly swiat w piątek, 18 lipca po poludniu.

Oto kolejnosc stacji wraz z miejscami ich przeżywania:

Stacja 1: Ostatnia Wieczerza – St Mary’s Cathedral
Stacja 2: Jezus w ogrodzie oliwnym – The Domain
Stacja 3: Jezus przed Sanhedrynem – The Art Gallery of NSW
Stacja 4: Jezus przed Poncjuszem Piłatem – Sydney Opera House
Stacja 5: Jezus ubiczowany - Sydney Opera House Forecourt
Stacja 6: Jezus niesie Krzyż - Sydney Opera House Forecourt
Stacja 7: Pomoc Szymona Cyrenejczyka - Cockle Bay, Darling Harbour
Stacja 8: Jezus rozmawia z niewiastami - Barangaroo, Centre Stage
Stacja 9: Jezus obnażony i przybity do Krzyża - Barangaroo North Stage
Stacja 10: Jezus rozmawia z Dobrym Łotrem - Barangaroo North Stage
Stacja 11: Jezus rozmawia z Matką i Janem - Barangaroo North Stage
Stacja 12: Jezus umiera na Krzyżu - Barangaroo North Stage
Stacja 13: Jezus zdjęty z Krzyża - Barangaroo North Stage


Mapa Sydney z zaznaczonymi stacjami Drogi Krzyżowej