Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

czwartek, 21 sierpnia 2008

WYD SYD 08 - dzień po dniu. Wspomnienia i refleksje. Część 3

Sobota, 19 lipca. Tego dnia słynny Sydney Harbour Bridge byl zamknięty dla ruchu samochodów. Od wczesnego rana tysiące uczestników Światowych Dni Mlodziezy szly przez ten most w 9-cio kilometrowej pielgrzymce na Randwick Racecource, gdzie wieczorem odbyło się niezapomniane czuwanie z Benedyktem XVI.

Oto ciąg dalszy wspomnień i refleksji mlodziezy sydnejskiej i nie tylko.
Slideshow: