Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

sobota, 2 sierpnia 2008

Znaczki pocztowe po WYD


Poczta australijska wydala kolejną serię znaczków poswięconych Swiatowym Dniom Mlodzieży w Sydney. W miesiacach poprzedzających WYD ukazaly sie dwie serie . W tym tygodniu w urzedach pocztowych dostępna jest seria znaczków z historycznymi zdjeciami z zakonczonych kilka dni temu sydnejskich SDM.

Sydney w Warszawie


O świcie 20 lipca zakończyła się Msza św. z udziałem kilku tysięcy osób, które uczestniczyły w "Sydney w Warszawie".

Eucharystia sprawowana była równolegle z liturgią, której przewodniczył papież Benedykt XVI w Australii. Młodzież w Polsce dzięki telebimowi usłyszała homilię Ojca Świętego, a po Mszy św. odmówiła Anioł Pański w łączności z rówieśnikami zgromadzonymi na Światowych Dniach Młodzieży w Sydney.

Eucharystii na Skwerze Cubryny nad Wisłą, która rozpoczęła się po godz. 2 w nocy, przewodniczył abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Mszę św. koncelebrowali Prymas Polski kard. Józef Glemp i abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej oraz kilkudziesięciu kapłanów.

Nad Wisłą zgromadzili się młodzi, którzy nie mogli pojechać na spotkanie z papieżem Benedyktem XVI, ale także warszawiacy, którzy przybyli specjalnie na liturgię. Oprócz młodych osób, byli też reprezentanci starszego pokolenia, niektórzy w przeszłości brali udział w Światowych Dniach Młodzieży z Janem Pawłem II. Przybyły też siostry zakonne i zakonnicy a także osoby niepełnosprawne, w tym głusi, którym teksty piosenek i przemówień tłumaczył na język migowy ksiądz.

Na początku Mszy św. abp Nycz podkreślił, że jest ona sprawowana w łączności z papieżem Benedyktem XVI, który na drugiej półkuli sprawował Mszę św. dla młodych z całego świata. Metropolita warszawski prosił o modlitwę, za Kościół, świat, młode pokolenie, młodzież polską oraz obecnych na liturgii.

Młodzież w skupieniu wysłuchała tłumaczonego symultanicznie kazania papieża Benedykta XVI, okazując swoje poparcie dla jego słów oklaskami.

Msza św. sprawowana była w intencjach, które można było zgłaszać w ciągu dnia w namiocie adoracji Najświętszego Sakramentu a także w intencji zgromadzonych.

Eucharystia zakończyła się tuż przed 4 nad ranem, gdy nad stolicą wschodziło już słońce. Nawiązując do tego abp Nycz powiedział, że obecni modlą się na wzór pierwszych chrześcijan i życzył wszystkim takiej właśnie gorliwości.

Po Liturgii młodzi obejrzeli na telebimie transmisję dalszej części uroczystości w Australii i odmówili ze swoimi rówieśnikami w Sydney modlitwę "Anioł Pański". Po modlitwie rozpoczął się koncert zespołu "Maleo Reggae Rockers" dla najwytrwalszych.

Spotkanie "Sydney w Warszawie" nad Wisłą trwało od sobotniego rana. Na scenie odbywały się koncerty muzyki chrześcijańskiej, a wzdłuż nabrzeża ustawiono namioty poszczególnych ruchów katolickich, m.in. Chemin Neuf, Drogi Neokatechumenalnej, Wody życia i Wspólnoty Emmnanuel. Na młodzież czekały m.in. stoiska z gorącymi posiłkami, kawą i ciastkami.

Wielką popularnością cieszyła się polowa księgarnia, w której obok książek i płyt kupić można było różne gadżety związane z ze spotkaniem m.in. koszulki z logo spotkania „Sydney w Warszawie”. W polowej kaplicy trwała nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. Wiele osób korzystało z sakramentu spowiedzi – za konfesjonał służyły dwa ustawione obok siebie krzesła.

Późnym wieczorem swoimi świadectwami ze spotkań Światowych Dni Młodzieży z Janem Pawłem II podzielił się publicysta Paweł Zuchniewicz oraz s. Małgorzata Chmielewska ze Wspólnoty Chleb Życia. Świadectwem o roli Ducha św. w ich życiu dzielili się Maria i Paweł Kowalczykowie oraz abp Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski mówił o tym, że Duch św. działa w naszym życiu poprzez znaki, które należy odczytać. Przywoływał też słowa Jana Pawła II o roli Ducha św. w życiu chrześcijanina.

Spotkanie "Sydney w Warszawie" zorganizowali archidiecezja warszawska, wspólnota "Emmanuel", współorganizatorami byli diecezja warszawsko-praska i ordynariat polowy Wojska Polskiego.
KAI


*


fot. P. Bukojemski
*) fot T. Bożelko