Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

czwartek, 24 lipca 2008

Kanadyjskie relacje z WYD SYD 08

Salt& Light Catholic Media Fundation bez profitowa charytatywna organizacja postawiła sobie za cel użycie nowoczesnych środków komunikacji informacyjnej do łączenia i unmacniania katolików w swej wierze. Pierwszą ich inicjatywą było utworzenie w lipcu 2003 roku cyfrowego kanału telewizyjnego Salt+Light Television, pierwszego w Kanadzie katolickiego networku.
Przy poparciu i pomocy Canadian Conference of Catholic Bishops oraz Watykanu, powstanie Salt+Light TV było kolejnym wielkim wydarzeniem po olbrzymim sukcesie World Youth Day w Toronto w 2002 roku.

Relacje dzień po dniu Salt + Light TV z XXIII Światowych Dni Młodzieży w Sydney:
Make your XXIII World Youth Day pilgrimage with
Salt + Light TV:


Salt+Light Television

Zespól S+L TV podczas pracy na Randwick. fot. K. Bajkowski