Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008


W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisze List Apostolski do młodych z okazji ONZ-towskiego Miedzynarodowego Roku Młodzieży oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu przybywa 350 000 młodych z całego świata. Odtąd każdego roku spotyka się w Rzymie z młodzieżą w Niedzielę Palmową zaś co dwa – trzy lata w innym wyznaczonym przez niego miejscu na kuli ziemskiej.
Te papieskie spotkania w wymiarze międzynarodowym stały się największym festiwalem młodzieżowym na świecie. Dotąd odbyły się: w Rzymie, Buones Aires, Santiago de Compostela, Czestochowie, Denver, Manilii, Paryżu, Toronto i Kolonii gromadzac setki tysięcy a nawet miliony młodych pielgrzymów.
Od 15 do 20 lipca 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Sydney, w Australii.

piątek, 8 sierpnia 2008

Premier Kevin Rudd, Barangaroo


Przed rozpoczęciem mszy otwarcia Światowych Dni Mlodzieży na Barangaroo, mlodziez przybylą ze 170 krajow powitał premier Australii - Kevin Rudd, zwracając sie na początku swego przemówienia w kilku językach w tym po polsku. Chyba pierwszy raz publicznie jakikolwiek polityk australijski wypowiadał sie tak pozytywnie o wierze i Kościele katolickim.

Oto slideshow z pełnym przemówieniem Kevina Rudda: